Dentaal Labo Ghysens

Een online marketingplan maakt echt het verschil

“Cowire is voor mij passie, kwaliteit en betrokkenheid”
Pieter Ghysens - Dentaal Labo Ghysens

Probleemstelling

Dentaal labo Ghysens wil dé referentie worden als tandtechnisch labo in België. Hun aparte aanpak, vakmanschap én de nieuwste technologieën maken echt het verschil. Deze troeven moesten enkel nog aan de juiste doelgroep duidelijk gemaakt worden.

Nieuw labo, nieuwe website

Sinds het labo verhuisde naar de nieuwe locatie in Affligem, kozen ze resoluut voor een high-end uitstraling. Dat voel je sowieso wanneer je het gebouw betreedt. Ze wouden dit ook doortrekken in hun marketing en beseften dat een nieuwe website hierbij niet mocht ontbreken. Hiervoor kozen ze voor Cowire. En we gingen niet over een nacht ijs. Aangezien er nog geen marketingplan was, werd hier eerst werk van gemaakt.

Online marketingplan, een co-creatie tussen Dentaal labo Ghysens en Cowire

Samen met Pieter Ghysens, de bestuurder, werkten we eerst een marketingstrategie uit. Tijdens verschillende contactmomenten waarvan enkele live-werksessies verzamelden we de nodige informatie om de juiste doelgroep te bereiken. Pieter werd door ons overstelpt met vragen. Zijn antwoorden gaven ons de nodige inzichten om echt te begrijpen welke richting hij met Dentaal Labo Ghysens uit wou gaan. Na de verschillende sessies stond de doelgroep vast en konden we de hele customer journey, de weg die de klant volgt van bij het eerste contact tot wanneer ze effectief in zee gaan met het tandlabo, vastleggen. Of beter de weg die Pieter wil dat de klanten afleggen.

Voor heel dit traject kreeg Pieter 30 % subsidie via de kmo-portefeuille voor de pijler advies.

Het resultaat

Gerichte acties

Toen het online marketingplan klaar was, werd duidelijk hoe de website er moest uitzien, waar de klemtonen moesten liggen, zowel op vlak van look & feel, als op vlak van verwoording van de boodschap. De website weerspiegelt volledig wat in het online marketingplan staat.
De volgende stap was online campagnes volgens een weloverwogen plan uitrollen, met het gewenste succes. Zowel tandartsen als patiënten hebben de weg gevonden naar Dentaal labo Ghysen én het zijn de cliënten met de ingesteldheid die Pieter voor ogen had.

Goede begeleiding

Pieter was een leek op vlak van marketing en zocht een partner waarop hij kon vertrouwen. En dat vond hij bij Cowire. Hij heeft nu een beter inzicht in zijn doelgroep, weet welke marketingkanalen werken voor zijn bedrijf en hoe hij consistent kan communiceren. Sommige acties blijven wij met Cowire uitvoeren, andere heeft hij ondertussen zelf onder de knie.

Dentaal Labo Ghysens aan het woord

Tips

  • Je krijgt inzicht in je doelgroep én in de klantenreis
  • Je weet welke marketingkanalen werken
  • Je neemt gefundeerde marketingbeslissingen
  • Je blijft consequent in je manier van communiceren
  • Het geeft rust, structuur en overzicht
  • Je kan je resultaten meten en bijsturen waar nodig.

Andere paradepaardjes:

Peggy van Cowire

Klaar voor de sprong in je online marketing?
COWIRE is je partner in crime.