Geniet van subsidies kmo-portefeuille

Cowire is een geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille voor de pijlers Advies (registratienummer: DV.A241120) en Opleiding (registratienummer: DV.O241121) op vlak van online marketing.

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waarbij ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten (opleidingen en advies) die de kwaliteit van hun onderneming verder verbeteren en professionaliseren. Een voorwaarde is dat ze hiervoor samenwerken met een erkend dienstverlener.

Hoeveel subsidies kan jouw bedrijf ontvangen?

Afhankelijk van de grootte van je onderneming kan je hierdoor 20% (middelgrote onderneming) of 30% (kleineonderneming) van de kostprijs voor opleiding/advies recupereren, met een maximum steunplafond van € 7.500 per jaar.

Wat is het verschil tussen een kleine en een middelgrote onderneming?

Je onderneming is klein als je minder dan 50 VTE’s in dienst hebt, én als je jaaromzet maximum 10 miljoen euro bedraagt of je balanstotaal maximum 10 miljoen euro is. Als kleine onderneming ontvang je 30% van je investering.

Je onderneming is middelgroot als je tussen de 50 en 250 VTE’s in dienst hebt, én als je jaaromzet maximum 50 miljoen euro bedraagt of je balanstotaal maximum 43 miljoen euro is. Als middelgrote onderneming ontvang je 20% van je investering.

Wie kan gebruik maken van de kmo-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er een aantal voorwaarden waaraan je als bedrijf moet voldoen:

  • Je bedrijf is een kmo of je beoefent een vrij beroep
  • Je bedrijf heeft een aanvaardbare rechtsvorm
  • Je vestiging is gelegen in het Vlaams Gewest
  • Je bedrijf is actief in de privésector
  • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Wat kan Cowire concreet bieden?

Via de kmo-portefeuille kan je als kmo een subsidie bekomen voor onze opleidingen en advies wat betreft online marketing. Alle adviezen en opleidingen zijn steeds op maat van jouw bedrijf en bestaan uit een analyse, het eigenlijk advies, een stappenplan en de begeleiding bij de implementatie. De effectieve uitvoering (de implementatie) van de adviezen komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Enkele voorbeelden van onze opleidingen en adviezen die in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille:

Hoe subsidies aanvragen en ontvangen?

Je moet je registreren op de website van de kmo-portefeuille om gebruik te kunnen maken van de subsidies. De subsidieaanvraag gebeurt volledig online. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend. Wij bezorgen jou een overzicht van de te volgen stappen. Als geregistreerd dienstverlener begeleiden wij jou graag bij de aanvraag van deze subsidie.

Wat is het erkenningsnummer van Cowire?

Cowire is een geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille voor de pijlers Advies (registratienummer: DV.A241120) en Opleiding (registratienummer: DV.O241121) op vlak van online marketing. Deze registratienummersheb je nodig bij de subsidieaanvraag.

Meer informatie

KMO-Portefeuille-logo

Op deze pagina

Graag meer weten?
Wij begeleiden jou bij de aanvraag van deze subsidie.

Graag meer weten?
Wij begeleiden jou bij de aanvraag van deze subsidie.