A/B-test

Een A/B-test is een methode om de effectiviteit van twee mogelijkheden te meten. De oorspronkelijke variant en de aangepaste variant worden hierbij met elkaar vergeleken.

Als de aangepaste variant zorgt voor significant meer conversies, dan kan de voorgestelde aanpassing worden doorgevoerd. Een voorwaarde hierbij is dat alle overige variabelen in de test gelijk blijven.

Binnen online marketing worden A/B-testen vaak gebruikt, bv voor advertenties, nieuwsbrieven, landingspagina’s,…

Voorbeelden:

– landingspagina: kleur van CTA-knop in twee versies, versie A en versie B

– nieuwsbrieven: titel van de nieuwsbrief in twee versies

– advertentie: twee advertenties met een verschillende afbeelding.