XML sitemap

Een XML sitemap is een bestand waarin al de belangrijke pagina’s van een website te vinden zijn. Google kan aan de hand van een XML sitemap ook al de pagina’s terugvinden en crawlen. Daarnaast helpt een sitemap de zoekmachines om de structuur van een website beter te begrijpen. Een XML sitemap is daarom ook niet voor een bezoeker van de website bedoeld maar puur voor Google.