Click-through-ratio (CTR)

CTR staat voor click-through-ratio en geeft de verhouding weer van het aantal bezoekers dat effectief op een link klikt tegenover het aantal maal dat de link wordt getoond.De click-through ratio word uitgedrukt in procenten en is een indicatie van de effectiviteit van een link, advertentie of banner.Ook wel doorklikratio of klikfrequentie.